Privatumo politika

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis
Vartotojas, pateikdamas paraišką, sutinka su šiuo sutikimu tvarkyti asmens duomenis (toliau - sutikimas). Vartotojas, veikdamas laisvai, savo noru ir savo interesais bei patvirtindamas savo veiksnumą, duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis šiomis sąlygomis:

Šis Sutikimas duodamas dėl asmens duomenų tvarkymo tiek automatizuotai, tiek neautomatizuotai.
Sutikimas duodamas dėl šių asmens duomenų tvarkymo: Asmens duomenys, kurie nėra specialūs ar biometriniai: kontaktiniai telefono numeriai; el. pašto adresai; darbo vieta ir pareigos; naudotojo duomenys (informacija apie buvimo vietą; operacinės sistemos tipas ir versija; naršyklės tipas ir versija; įrenginio tipas ir ekrano skiriamoji geba; šaltinis, iš kurio naudotojas pateko į svetainę; iš kurios svetainės ar reklamos; operacinės sistemos ir naršyklės kalba; kuriuos puslapius naudotojas atidaro ir kuriuos mygtukus spusteli; ip adresas.
Asmens duomenys nėra viešai prieinami.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: iš fizinių asmenų gaunamų užklausų tvarkymas siekiant teikti konsultacijas; fizinio asmens veiksmų svetainėje ir svetainės veikimo analizė; reklamos ir naujienlaiškių siuntimas.

Asmens duomenys bus tvarkomi šiais būdais: rinkimas; registravimas; sisteminimas; kaupimas; saugojimas; patikslinimas (atnaujinimas, keitimas); išgavimas; naudojimas; perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga); blokavimas; ištrynimas; sunaikinimas.
Asmens duomenys tvarkomi tol, kol asmuo atsisako reklamos ir naujienlaiškių prenumeratos. Asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti nutrauktas duomenų subjekto prašymu. Popieriuje užfiksuoti asmens duomenys saugomi pagal Federalinį įstatymą ir kitus teisės aktus dėl archyvų ir archyvavimo.
Duomenų subjektas arba jo atstovas gali atšaukti savo sutikimą, išsiųsdamas raštišką prašymą šios svetainės pagrindiniame puslapyje nurodytu adresu.

lt_LTLietuvių kalba